เลือกหน้า

เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในการปีนผาจำลอง เข้าร่วมการแข่งขัน “DEEP Climbing Fun Competition” ชิงรางวัลต่างๆ มากมาย ในวันที่ 10 พ.ย. 61 ณ DEEP Climbing Gym ชั้น 8 ศูนย์การค้า Harbor Pattaya

รายละเอียดการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
• อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป ชาย – หญิง

ประเภทการแข่งขัน 
• ประเภท Top Rope รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย – หญิง
• ประเภท Top Rope รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย – หญิง
• ประเภท Lead รุ่นประชาชนทั่วไป / รุ่นนักกีฬาที่มีประสบการณ์ระดับชาติ ชาย-หญิง

กติกาการแข่งขัน
• ประเภท Top Rope
              1. ใช้เวลาแข่งขันทั้งหมด 40 นาที
2. สามารถใช้เวลาในการปีน 6 นาที / 1 เส้นทาง / 1 คน
3. สามารถ Control 2 มือได้ในการปีนจบ 1 เส้นทาง

• ประเภท Lead
              1. นักกีฬาต้องปีนเส้นทางตามที่กำหนด 3 เส้นทาง
2. สามารถใช้เวลาในการปีน 6 นาที / 1 เส้นทาง / 1 คน

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
• สมัครได้ด้วยตนเอง
ที่ DEEP Climbing Gym ชั้น 8 ศูนย์การค้า Harbor Pattaya ตั้งแต่วันนี้ – 10 พ.ย. 61
• สมัครผ่านช่องทางออนไลน์  คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ – 9 พ.ย. 61

***ค่าสมัครท่านละ 400 บาท สามารถชำระค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ DEEP Climbing Gym ชั้น 8 ศูนย์การค้า Harbor Pattaya ในวันแข่งขัน (10 พ.ย. 61)
กำหนดการแข่งขัน
 • เวลา 10:00 – 11:00 น. รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ DEEP Climbing Gym ชั้น 8 ศูนย์การค้า Harbor Pattaya
 • เวลา 11:00 – 12:00 น. การแข่งขันประเภท Top Rope รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย/หญิง
 • เวลา 12:00 – 13:00 น. การแข่งขันประเภท Top Rope รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย/หญิง
 • เวลา 13:00 – 14:00 น. การแข่งขันประเภท Lead รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง
 • เวลา 14:00 – 14:30 น. พิธีมอบรางวัล
***เวลาในการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้เข้าแข่งขันโปรดรออยู่ในบริเวณที่จัดการแข่งขัน เพื่อความพร้อมต่อการเข้าแข่งขัน
รางวัลรุ่นเยาวชน
 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตร, เงินสดมูลค่า 1,000 บาท และบัตรสมาชิก DEEP Climbing Gym 3 เดือน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเกียรติบัตร, เงินสดมูลค่า 500 บาท และ Voucher Free Pass HarborLand Group จำนวน 10 ใบ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเกียรติบัตร, Voucher Free Pass HarborLand Group จำนวน 5 ใบ
รางวัลรุ่นประชาชนทั่วไป
 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตร, บัตรสมาชิก DEEP Climbing Gym 3 เดือน และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเกียรติบัตร, Voucher Free Pass HarborLand Group จำนวน 10 ใบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเกียรติบัตร, Voucher Free Pass HarborLand Group จำนวน 5 ใบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

***ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร และ Voucher ส่วนลด 50%
***ผู้เข้าแข่งขันที่ติดอันดับ 1 – 10 จะได้เป็นสมาชิกของชมรม DEEP Climbing Gym

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DEEP Climbing Gym ชั้น 8 ศูนย์การค้า Harbor Pattaya  หรือโทรศัพท์ 038-195-996 ต่อ 123